Εξετάσεις Γονιμότητας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΔΡΑΣ

Σπερμοδιάγραμμα

Σε ένα πλήρες σπερμοδιάγραμμα που πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εξεταστή εξετάζονται αρκετοί παράμετροι του σπέρματος με σημαντικότερους τους

  • Αριθμό σπερματοζωαρίων
  • Ταχεία προωθητική τους κίνηση
  • Μορφολογία (ποσοστό ανώμαλων μορφών)

Δείτε ένα πρότυπο σπερμοδιάγραμμα σύμφωνα με τα τελευταία κριτήρια του παγκόσμιου οργανισμού υγείας WHO και εξήγηση της κάθε παραμέτρου.

 

Κατακερματισμός του Σπέρματος (DNA fragmentation) DFI σπέρματος

Η εξέταση αυτή επιτρέπει την λεπτομερέστερη εξέταση του σπέρματος ιδιαίτερα χρήσιμη για καπνιστές. Περισσότερα..

 

 

FISH (Fluorescent in situ Hybridization)  εξέταση του σπέρματος

Η τεχνική ανιχνεύει ανευπλοειδίες δηλαδή ανωμαλίες στο σπέρμα κατά το οποίο στο γενετικό του υλικό υπάρχουνε επιπλέον χρωμοσώματα.Περισσότερα..