Υπερηχογραφική Σαλπιγγογραφία (HyCoSy HydroContrastSalpingography)

Πρόκειται για μία νέα σχετικά μέθοδο κατά την οποία χρησιμοποιείται υψηλής ανάλυσης υπέρηχος και χρήση ειδικού σκιαστικού για την απεικόνιση των σαλπίγγων και την ανάδειξη της διαβατότητας τους.

Υπερηχογραφική Σαλπιγγογραφία

           Βασικά πλεονεκτήματα

  • Δεν λαμβάνει η γυναίκα ακτινοβολία η οποία στην κλασσική σαλπιγγογραφία ισοδυναμεί περίπου με οκτώ ακτινογραφίες θώρακα.
  • Ανώδυνη μέθοδος
  • Απουσία κινδύνου για αλλεργία στο σκιαστικό με το νέας γενιάς σκιαστικό από πολυσκχαρίτη (ExEmFoam)

Η εξέταση πραγματοποιείται στο ιατρείο και συνήθως χρειάζεται 30 λεπτά για να πραγματοποιηθεί. Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μέρα του κύκλου αλλά συνήθως προτιμάται το πρώτο μισό του κύκλου για να αποκλειστεί η πιθανότητα εγκυμοσύνης. Οι περισσότερες γυναίκες αισθάνονται ελάχιστο πόνο κατά την εξέταση που προσομοιάζεται με ήπιο πόνο περιόδου που προφανώς οφείλεται σε ελαφριές συπάσεις της μήτρας κατά την εξέταση. Το πόρισμα περιλάμβάνει φωτογραφίες από της σάλπιγγες (Αριστερή και Δεξιά ), ενδείξεις για τυχόν βλάβες τους και εκτίμηση της διαπερατότητας τους.

           Μειονεκτήματα

  • Υπάρχουν περιπτώσεις που η απεικόνιση των σαλπίγγων καθίσταται προβληματική εξαιτίας της μη καλής αντανάκλασης του σκιαστικού και της δυσκολίας να ληφθούν φωτογραφίες που να απεικονίζουν τις σάλπιγγες σε όλο το εύρος τους. Υπολογίζεται ότι περίπου 15% των γυναικών θα χρειαστούν επιπλέον την κλασσική ακτινολογική σαλπιγγογραφία προκειμένου να απεικονιστεί η διαπερατότητα των σαλπίγγων.
  • Το κόστος είναι ελαφρώς πιο υψηλό από την κλασσική σαλπιγγογραφία εξαιτίας του ακριβότερου μέσου που χρησιμοποιείται ως σκιαστικό.

Δείτε εδώ την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας.