Διατυπώστε το ερώτημα σας

Το όνομά σας (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Θέμα

Το μήνυμά σας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΑ

Η συνολική εξέταση της γονιμότητας της γυναίκας σήμερα μπορεί να γίνει σε ένα ραντεβού (One-stop Fertility Clinic – Εξέταση γονιμότητας μίας επίσκεψης)

Αυτό προϋποθέτει εξειδικευμένη γνώση και τεχνικό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των παρακάτω.

εξετάσεις γονιμότητας
Υπερηχογράφημα Γονιμότητας

Υψηλής ευκρίνειας υπέρηχος για αναγνώριση ανατομικών ανωμαλιών της μήτρας (3D), παθολογίας του ενδομητρίου π.χ συμφύσεις, και μέτρηση των ωοθηκικών εφεδρειών AFC, αποτέλεσμα το οποίο σχετίζεται με την ποσότητα και ποιότητα των παραγόμενων ωαρίων. Επίσης ελέγχεται η αιμάτωση της μήτρας και των ωοθηκών με dopplers και η ύπαρξη φυσιολογικής ωορηξίας εάν το επιτρέπει η ημέρα του κύκλου. Περισσότερα..

Υπερηχογραφική Σαλπιγγογραφία HyFoSy

Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο η οποία στηρίζεται στον υπέρηχο και στην χρήση ειδικού τύπου σκιαστικού, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό ιατρείο. Απεικονίζετα έτσι η ενδομήτρια κοιλότητα και ελέγχεται η διαβατότητα των σαλπίγγων. Είναι γενικά λιγότερο επώδυνη από την κλασσική σαλπιγγογραφία ενώ έχει το πλεονέκτημα ότι δεν επιβαρύνεται η γυναίκα με ακτινοβολία.

ΑΜΗ- εξέταση αίματος

Ο έλεγχος των ωοθηκών συνοδεύεται αν κριθεί απαραίτητο από την ορμόνη αυτή που παράγεται από τις ωοθήκες και δίνει συπληρωματικές πληροφορίες για τις ωοθηκικές εφεδρείες.

Εξετάσεις θυρεοειδή (TSH, FT4)

Αποτελούνε σήμερα ρουτίνα έλεγχο στην διερεύνηση της υπογονιμότητας. Πολλές γυναίκες χρειάζονται θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης για να μειωθεί ο κίνδυνος αποβολών.